AVAYA hội nghị truyền hình, thiết bị AVAYA tại Việt Nam, AVAYA cung cấp giải pháp họp trực tuyến, giá thiết bị AVAYA, Znova cung cấp thiết bị AVAYA.

Hội nghị truyền hình

Avaya IX Collaboration Unit CU360

Hội nghị truyền hình

AVAYA SCOPIA XT4300

Hội nghị truyền hình

AVAYA SCOPIA XT5000