Aver VB130

Sản phẩm thiết bị họp Aver VB 130

Cắm usb vào máy tính, bật phần mềm và họp: tiện lợi và hỗ trợ nhiều nền tảng

Dành cho phòng họp 10 người.

Xem ví dụ
Contact Me on Zalo