Camera Poly Studio E70

  • Trang bị 2 Camera Dual lenses với cảm biến 4K 20 megapixel
  • Tích hợp camera AI thông minh
  • Privacy shutter giúp bảo vệ quyền riêng tư người dùng
  • Bao gồm phần mềm quản lý Poly Lens
  • Dễ dàng kết nối Poly G7500 và Poly Microsoft Teams Room
Xem ví dụ