Maxhub UC S10

Maxhub UC S10 thiết bị họp trực tuyến Video Bar

  • Chia sẻ màn hình không dây
  • Auto-framing
  • Zoom kỹ thuật số 5X – FOV 120°
  • Camera 12MP
  • Micro 6-element
  • Loa ngoài 8W
Xem ví dụ
Contact Me on Zalo