Phần Mềm Polycom Realpresence Desktop

Phần mềm Polycom Desktop sẽ tính phí đối với laptop/pc, di động sẽ miễn phí.

Polycom RealPresence Desktop is an easy- to-use video collaboration app that provides HD quality audio, video and content sharing for PC users.

-Dành cho smart phone, tablet, PC

Xem ví dụ