Polycom EagleEye Director II

Polycom EagleEye Director II là dòng camera mang lại trải nghiệm vượt trội so với hầu hết các dòng Camera sử dụng truyền thống. Chức năng auto speaker tracking cải tiến cho phép vừa hiển thị được người nói, vừa quan sát được toàn bộ những người còn lại trong phòng họp. Thêm vào đó, do đặc thù sử dụng 2 mắt camera PTZ, người dùng có thể thiết lập các presets để tùy chỉnh trường quan sát theo ý muốn của mình.

Xem ví dụ