Polycom RealPresence Group 700

Polycom RealPresence Group 700 Bao gồm:

  • Bộ giải mã RealPresence Group 700
  • Microphone đa hướng
  • Camera EagleEye IV 4x hoặc 12x
  • Phụ kiện, dây cáp của RealPresence Group 700
  • Điều khiển từ xa

Phí bảo hành thiết bị:
Premier, One Year, RealPresence Group 700-720p: Group 700 HD codec,
EagleEyeIV-12x camera.

Xem ví dụ