YEALINK BT42

  • Hỗ trợ micro không dây Yealink VC500, VC800, VC880 và Yealink CPW90-BT
  • Âm thanh dải rộng
  • Phạm vi 10m
  • Công nghệ đa điểm
Xem ví dụ