Wifi USB Dongle WF50

Wifi USB Dongle WF50

  • Tương thích với hầu hết các dòng điện thoại IP Yealink SIP T27G /T41S /T42S /T46S /T48S /T52S /T54S /T53(Phiên bản 84)
  • Kết nối băng tần kép
  • Tốc độ truyền cao
  • Không bị nhiễu
  • Kết nối đáng tin cậy
  • Dễ sử dụng
  • Hỗ trợ thiết lập cắm và chạy
Xem ví dụ