Hội nghị truyền hình, giải pháp họp trực tuyến, thiết bị họp hội nghị truyền hình do Znova tech cung cấp với mức giá tốt nhất, hội nghị truyền hình có camera loa và micro đa hướng.