HATEK là hãng sản phẩm cung cấp màn hình và thiết bị họp trực tuyến, giải pháp phòng họp, phòng dạy học thông minh.