Màn Hình Tương Tác Philips 86 inch

Màn hình tương tác

Tối đa hóa sự tương tác, trao cảm hứng. Công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm cung cấp lên tới 10 điểm cảm ứng có thể được kích hoạt cùng một lúc

Màn hình cảm ứng 10 điểm

86″
Được tăng cường bởi Android
350 cd / m²

Xem ví dụ