Hội nghị truyền hình

Poly TC8

Hội nghị truyền hình

Poly Trio C60

Hội nghị truyền hình

Polycom EagleEye Director II

Hội nghị truyền hình

Polycom EagleEye Mini

Hội nghị truyền hình

Polycom RealPresence Group 500

Hội nghị truyền hình

Polycom RealPresence Group 700

Hội nghị truyền hình

Polycom Realpresence Trio 8800

Hội nghị truyền hình

Polycom Studio X30

Hội nghị truyền hình

Polycom Studio X50

Hội nghị truyền hình

Polycom Trio 8300

Contact Me on Zalo