Polycom RealPresence Group 500

Polycom Group500 Bao gồm:

  • Bộ giải mã RealPresence Group 500
  • Microphone đa hướng
  • Camera EagleEye IV: 2 tuỳ chọn 4x và 12x
  • Phụ kiện, dây cáp của RealPresence Group 500
  • Điều khiển từ xa

Phí bảo hành thiết bị:
Premier, One Year, RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec,
EagleEyeIV camera.

Xem ví dụ