Logitech Rally System

Mã sản phẩm Rally có 2 tuỳ chọn tuỳ vào số lượng người tham gia họp trên 1 phòng

  • Logitech RALLY (PN: 960-001218)
  • Logitech RALLY Plus (PN: 960-001224)

Tương thích Hệ điều hành

  • Windows® 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10 trở về sau
  • MacOS 10.10 trở lên
  • Chrome OS™

Độ phân giải 4K

  • Windows 8.1 trở lên hoặc macOS 10.10 trở lên
  • Cổng USB 3.0 và Cáp loại C
  • Phần mềm tương thích
Xem ví dụ
Contact Me on Zalo