Avaya IX Collaboration Unit CU360

  • Chạy Andoid, hỗ trợ đa nền tảng.
  • Độ phân giải video 1080P30
  • 100⁰ Trường nhìn chéo
  • Hỗ trợ màn hình cảm ứng
  • Kết nối Wi-Fi
  • Bluetooth®
  • NFC (ghép nối Bluetooth® dễ dàng)
  • Ghi âm cuộc họp
  • Chạy và chia sẻ ứng dụng đám mây
  • Hỗ trợ nền tảng SIP Avaya
Xem ví dụ
Contact Me on Zalo