Polycom Studio Bar 4K

Polycom Studio Bar 4K thiết bị họp trực tuyến chất lượng 4k, có camera tracking 4k, âm thanh soundbar, micro đa hướng, tiện dụng và đa chức năng, hỗ trợ phần mềm Microsoft Team, Zoom, Google Meet, ….

Xem ví dụ
Contact Me on Zalo