Remote Polycom HDX

Remote Polycom HDX | Điều khiển dòng Polycom HDX

Thiết bị được sử dụng cho các dòng sản phẩm Polycom HDX6000 / HDX7000 / HDX8000 & HDX9000.

Xem ví dụ
Contact Me on Zalo